Tin Tức
ĐHCĐ 2023
VND ĐHCĐ 2023

VND - Đại hội cổ đông 2023

Sáng 17/06/2023 VND đã tổ chức ĐHCĐ 2023 và thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023 là 1,600 tỷ, tăng trưởng 17% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% cho năm 2022 3. Chào bán 244 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trong 2023 hoặc 2024 4. Chào bán cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp và phát hành cp thưởng cho người lao động. Số lượng do HĐQT quyết định theo từng đợt. 5. Chào bán 244 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 và với giá 10,000đ/cp trong 2023 hoặc 2024. 6. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM không thấp hơn 160 tỷ đồng.
ĐHCĐ 2023 SHS

SHS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông SHS hôm nay đã thông qua các vấn đề quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 1,103 tỷ đồng, gấp 5.6 lần so với 2022 2. Hoàn nhập dự phòng 77 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3. Triển khai liên quan đến các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh 4. Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
TPB ĐHCĐ 2023

TPB - Đại hội cổ đông 2023

Sáng nay TPB đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 350,000 tỷ đồng (+7% so với 2022) - Dư nợ tín dụng 215,755 tỷ đồng (+ 18% YoY) - Nợ xấu <2.2% - CAR > 10% - Lợi nhuận trước thuế 8,700 tỷ đồng (+11% so với 2022) 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39.19% 3. Góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ 4. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với ông Đỗ Minh Phú tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT
SSI ĐHCĐ 2023

SSI - Đại hội cổ đông 2023

SSI đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 chiều nay với các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 2,540 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2022 2. Trả cổ tức 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền 3. Chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền trước trong 2023 hoặc 2024 4. Phát hành 10 triệu cổ phần ESOP giá 10,000đ/cp.
HCM ĐHCĐ 2023

HCM - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 của HCM tổ chức ngày hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận sau thuế 2023 721 tỷ đồng, giảm 15% so với 2022 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu 6% 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2023 ở mức 7%
Cập nhật DN pow Điện ĐHCĐ 2023

POW - Đại hội cổ đông 2023 - Tiến độ khắc phục nhà máy Vũng Áng 1 chậm hơn dự kiến

Ngày 25/04/2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW - HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ 2023), chúng tôi đã tham dự và xin gửi đến quý NĐT những thông tin cập nhật từ đại hội.
ĐHCĐ 2023 ht1

HT1 - Đại hội cổ đông 2023 - Tình hình tiêu thụ xi măng vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Ngày 24/4, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty - 604 Võ Văn Kiệt, Q1, TP HCM. Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua.
LPB ĐHCĐ 2023

LPB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 tổ chức chiều nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 375,000 tỷ đ (+14% YoY) - Huy động dự kiến ở mức 295,740 tỷ đ (+18% YoY) - Cho vay ở mức 273,490 tỷ đ (+16% YoY) - Lợi nhuận trước thuế 6,000 tỷ đ (+5% YoY) 2. Cổ tức 19% bằng cổ phiếu cho 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 12% cho 2023 3. Chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài (tương đương với tỷ lệ sở hữu 15.5%), và phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP giá không thấp hơn mệnh giá. 4. Mua tòa nhà 210 Trần Quang Khải làm trụ sở chính 5. Thay đổi tên viết tắt từ “Lienvietpostbank” thành “LPBank” 6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch.
Cập nhật DN DBC Chăn nuôi ĐHCĐ 2023

DBC - Đại hội cổ đông thường niên

KQKD công ty vẫn còn rất khó khăn trong quý 1/2023. Tình hình kỳ vọng sẽ khá hơn vào các quý tới khi giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại. Chủ tịch Nguyễn Như So cho rằng giá lợn sẽ tiếp tục tăng thời gian tới do ở mức giá hiện tại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không thể tái đàn, dẫn đến nguồn cung thịt giảm mạnh.
HQC ĐHCĐ 2023

HQC - Đại hội cổ đông 2023 - Tiếp tục lên phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án Golden City

Sáng ngày 22/04, CTCP Tư Vấn - Thương Mại – Dịch Vụ - Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua mục tiêu tham vọng với doanh thu 1,700 tỷ đồng - cao gấp hơn 5 lần và lợi nhuận 140 tỷ đồng - cao gấp hơn 7 lần kết quả thực hiện năm 2022.
MSB ĐHCĐ 2023

MSB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MSB đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 230,000 tỷ đồng (+8% YoY) - Tăng trưởng tín dụng 15% - Nợ xấu < 3% - Lợi nhuận trước thuế 6,300 tỷ (+9% YoY) 2. Không chia cổ tức cho năm 2022 để tạo nguồn vốn cho ngân hàng phát triển
ĐHCĐ 2023 MBS

MBS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MBS tổ chức sáng nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 900 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% 3. Tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3%
NTL ĐHCĐ 2023

NTL - Đại hội cổ đông 2023 - Tập trung hoàn thành GPMB KĐT Bãi Muối Hạ Long

Ngày 21/04, chúng tôi đã tham gia ĐHCĐ của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL). Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 tương đương so với năm 2022 với doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và cổ tức ở mức 25%.
ĐHCĐ 2023 ORS

ORS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông ORS tổ chức hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023 với lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022 3. Chào bán 2,000 tỷ trái phiếu kỳ hạn 5 năm 4. Tăng vốn điều lệ thêm 2,000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ trong 2023 hoặc quý 1/2024. Nếu bán cho cổ đông hiện hữu thì tỷ lệ là 2:1
PVP ĐHCĐ 2023

PVP - Đại hội cổ đông 2023

Năm 2023 kế hoạch đầu tư lớn với 01 tàu MR (35,000 - 55,000 DWT), 01 tàu Aframax (105,000 - 120,000 DWT), 1 tàu VLGC hoặc 1 tàu VLCC (200,000 - 320,000 DWT). Cổ tức tiền mặt duy trì đều đặn 10%. KQKD Q1/2023 khả quan với LNTT đạt 60 tỷ đồng (+227% YoY).
GSP ĐHCĐ 2023

GSP - Đại hội cổ đông 2023

Ngày 18/04/2023, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Đầu tư tàu mới thận trọng trong bối cảnh giá tàu và lãi suất đang tăng cao; chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.
SHB ĐHCĐ 2023

SHB - Đại hội cổ đông 2023

1. Kế hoạch kinh doanh 2023 - Tăng trưởng tín dụng 10-14% - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6-10% - Nợ xấu < 2% 2. Trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18% 3. Phát hành ~45 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp 4. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
QNS ĐHCĐ 2023

QNS - Đại hội cổ đông 2023

Ngày 01/04 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với một số nội dung chính quan trọng sau: (1) Thông qua kế hoạch SXKD 2023 với doanh thu thuần 8,400 tỷ đồng (+2% YoY), lợi nhuận sau thuế 1,008 tỷ đồng (-22% YoY); (2) trả phần còn lại cổ tức tiền 2022 15% và dự kiến cổ tức 2023 >=15%; (3) Phát hành cổ phiếu ESOP
VCI ĐHCĐ 2023

VCI - Đại hội cổ đông 2023

Hôm nay, VCI đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh 3,246 tỷ (+2.8% YoY) và lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ (-5.6% YoY) 2. Trả cổ tức 5% bằng tiền đợt 2 năm 2022 và dự kiến cổ tức 10%-20% năm 2023 3. Phát hành 2,000,099 cổ phần ESOP (tương đương 0.5% vốn điều lệ) với giá 10,000đ/cp 4. Đổi tên Công ty thành Vietcap Securities Joint Stock Company (viết tắt là Vietcap)
ĐHCĐ 2023 FTS

FTS - Đại hội cổ đông 2023

• Kế hoạch doanh thu 2023 là 770 tỷ đồng, giảm 27% so với 2022. • Lãi trước thuế dự kiến 420 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước. • Công ty sẽ phát hành thêm 19,5 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10:1), dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 2 năm 2023. • Cổ đông của công ty sẽ được trả cổ tức bằng tiền mặt 5%.
Tháng 06, 2024