Tin Tức
HCM
HCM ĐHCĐ 2023

HCM - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 của HCM tổ chức ngày hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận sau thuế 2023 721 tỷ đồng, giảm 15% so với 2022 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu 6% 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2023 ở mức 7%
HCM Kết quả Q3/2022

HCM - Kết quả kinh doanh Q3/2022

Q3 2022, HCM đạt doanh thu 3,015 tỷ đồng (-10% YoY) và lợi nhuận sau thuế 727 tỷ đồng (-21% YoY). HCM giữ vị trí top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HOSE và top 5 công ty chứng khoán về dư nợ cho vay margin. Lợi nhuận của HCM chủ yếu vẫn đến từ các mảng kinh doanh truyền thống là tự doanh, cho vay margin, và môi giới.
HCM

Quan điểm nhà đầu tư

HCM: ‘Nhọc nhằn’ con đường tăng vốn của HSC
Cập nhật DN HCM ĐHCĐ 2022

HCM – Đại hội Cổ đông 2022

ĐHCĐ của HCM đã thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu 3,593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,202 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức 2.5% bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và cổ phiếu ESOP tỷ lệ 3.5% trong 2022.
Phân tích chuyên sâu -
Tháng 05, 2024