Tin Tức
Chăn nuôi
Cập nhật DN DBC Chăn nuôi ĐHCĐ 2023

DBC - Đại hội cổ đông thường niên

KQKD công ty vẫn còn rất khó khăn trong quý 1/2023. Tình hình kỳ vọng sẽ khá hơn vào các quý tới khi giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại. Chủ tịch Nguyễn Như So cho rằng giá lợn sẽ tiếp tục tăng thời gian tới do ở mức giá hiện tại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không thể tái đàn, dẫn đến nguồn cung thịt giảm mạnh.
MML Chăn nuôi

MML - hiệu quả kinh doanh suy giảm trước áp lực của giá NVL đầu vào

Hiệu quả kinh doanh 9T/2022 bị ảnh hưởng tiêu cực trước áp lực gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
Tháng 05, 2024