Tin Tức
DBC
Cập nhật DN DBC Chăn nuôi ĐHCĐ 2023

DBC - Đại hội cổ đông thường niên

KQKD công ty vẫn còn rất khó khăn trong quý 1/2023. Tình hình kỳ vọng sẽ khá hơn vào các quý tới khi giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại. Chủ tịch Nguyễn Như So cho rằng giá lợn sẽ tiếp tục tăng thời gian tới do ở mức giá hiện tại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không thể tái đàn, dẫn đến nguồn cung thịt giảm mạnh.
quan điểm nhà đầu tư DBC

DBC: Con gái Chủ tịch HĐQT Dabaco chốt lời thành công 3 triệu cổ phiếu

Bà Nguyễn Thu Hiền, con gái ông Nguyễn Như So đã thu về gần 85 tỷ đồng sau khi hoàn tất thủ tục bán 3 triệu cổ phiếu chỉ sau một ngày thông báo giao dịch.
Tháng 05, 2024