Tin Tức
MSB
MSB ĐHCĐ 2023

MSB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MSB đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 230,000 tỷ đồng (+8% YoY) - Tăng trưởng tín dụng 15% - Nợ xấu < 3% - Lợi nhuận trước thuế 6,300 tỷ (+9% YoY) 2. Không chia cổ tức cho năm 2022 để tạo nguồn vốn cho ngân hàng phát triển
MSB Kết quả Q3/2022

MSB - Kết quả kinh doanh Q3/2022

Q3/2022, MSB đạt tổng thu nhập hoạt động (TOI) 2,838 tỷ đồng (+23% YoY) chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập từ kinh doanh ngoại hối. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,203 tỷ đồng (+49% YoY). Lũy kế 9T/2022, MSB đạt TOI 8,029 tỷ đồng (+5% YoY) và lợi nhuận sau thuế 3,843 tỷ đồng (+17% YoY).
MSB

MSB - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn

Ngày 10/10/2022 là ngày GDKHQ để nhận cổ phiếu MSB phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 30%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 458 triệu cổ phiếu.
Quan điểm nhà đầu tư MSB

Loạt ngân hàng sắp chia cổ tức "khủng"

Dự kiến từ nay đến cuối năm, nhiều ngân hàng sẽ phát hành lượng cổ phiếu khủng để chia cổ tức cho cổ đông.
Tháng 05, 2024