Tin Tức
NTL
NTL ĐHCĐ 2023

NTL - Đại hội cổ đông 2023 - Tập trung hoàn thành GPMB KĐT Bãi Muối Hạ Long

Ngày 21/04, chúng tôi đã tham gia ĐHCĐ của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL). Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 tương đương so với năm 2022 với doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và cổ tức ở mức 25%.
NTL

NTL: Lợi nhuận Lideco trong quý 3 giảm 82%, hoàn thành 43% kế hoạch cả năm

Lideco (NTL) công bố kết quả kinh doanh Quý 3 với kết quả kinh doanh chỉ đạt 115,1 tỷ đồng doanh thu đi kèm với lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ
Quan điểm nhà đầu tư NTL

Quan điểm nhà đầu tư

NTL - Kỳ Vọng Tương Lai CÓ KHẢ THI KHÔNG?
Tháng 05, 2024