Tin Tức
VCI
VCI ĐHCĐ 2023

VCI - Đại hội cổ đông 2023

Hôm nay, VCI đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh 3,246 tỷ (+2.8% YoY) và lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ (-5.6% YoY) 2. Trả cổ tức 5% bằng tiền đợt 2 năm 2022 và dự kiến cổ tức 10%-20% năm 2023 3. Phát hành 2,000,099 cổ phần ESOP (tương đương 0.5% vốn điều lệ) với giá 10,000đ/cp 4. Đổi tên Công ty thành Vietcap Securities Joint Stock Company (viết tắt là Vietcap)
VCI Kết quả Q3/2022

VCI – Kết quả kinh doanh Q3/2022

VCI đã công bố kết quả kinh doanh Q3/2022 với doanh thu đạt 522 tỷ đồng (-43% YoY) và lợi nhuận sau thuế 123 tỷ đồng (-63% YoY). VCI vẫn giữ vị trí số 1 về dịch vụ ngân hàng đầu tư. Phân tích lợi nhuận trước thuế theo hoạt động 9T/2022 cho thấy lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ hoạt động cho vay margin và môi giới.
VCI KQKD Q2/2022

VCI – Kết quả kinh doanh Q2/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu 1,870 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 702 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. 80% doanh thu và lợi nhuận đến từ mảng tự doanh, cho vay margin, và ngân hàng đầu tư.
Tháng 07, 2024