Tin Tức
GSP
GSP ĐHCĐ 2023

GSP - Đại hội cổ đông 2023

Ngày 18/04/2023, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Đầu tư tàu mới thận trọng trong bối cảnh giá tàu và lãi suất đang tăng cao; chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.
GSP

GSP - Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã đề ra
GSP

GSP – Thông qua kế hoạch đầu tư tàu VLGC

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch mua thêm tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC có sức chở từ 75,000 – 85,000 CBM (mét khối), khai thác trên thị trường quốc tế. Nơi đóng dự kiến là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Tháng 02, 2024