Tin Tức
VND
VND ĐHCĐ 2023

VND - Đại hội cổ đông 2023

Sáng 17/06/2023 VND đã tổ chức ĐHCĐ 2023 và thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023 là 1,600 tỷ, tăng trưởng 17% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% cho năm 2022 3. Chào bán 244 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trong 2023 hoặc 2024 4. Chào bán cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp và phát hành cp thưởng cho người lao động. Số lượng do HĐQT quyết định theo từng đợt. 5. Chào bán 244 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 và với giá 10,000đ/cp trong 2023 hoặc 2024. 6. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM không thấp hơn 160 tỷ đồng.
Kết quả Q3/2022 VND

VND – Kết quả kinh doanh Q3/2022

VND đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9T/2022 trong đó doanh thu đạt 4,895 tỷ đồng (-23.5% YoY) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,259 tỷ đồng (-19% YoY) chủ yếu do giảm lợi nhuận tự doanh.
VND

Hội thảo của VND về trái phiếu Trung Nam

Chủ tịch VND và Trung Nam khẳng định năng lực tài chính và khả năng trả nợ của Trung Nam đối với các trái phiếu đã phát hành không có vấn đề gì. Cả hai doanh nghiệp đều đang hoạt động bình thường. Các thông tin thất thiệt thời gian vừa qua đã ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu VND là không chính xác.
Tháng 05, 2024