Tin Tức
SHB
SHB ĐHCĐ 2023

SHB - Đại hội cổ đông 2023

1. Kế hoạch kinh doanh 2023 - Tăng trưởng tín dụng 10-14% - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6-10% - Nợ xấu < 2% 2. Trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18% 3. Phát hành ~45 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp 4. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
quan điểm nhà đầu tư SHB BVH

Dự báo SHB và BVH lọt rổ FTSE ETF trong kỳ cơ cấu quý 3/2022

Theo dự báo của Yuanta Việt Nam, hầu hết các cổ phiếu trong danh mục của FTSE ETF đều bị hạ tỷ trọng. Trái lại, do được thêm mới SHB và BVH sẽ được mua ròng lần lượt 15,3 triệu cổ phiếu và 1,6 triệu cổ phiếu...
SHB

SHB được NHNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng và sẽ thực hiện tăng vốn lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Tháng 02, 2024