Tin Tức
ht1
ĐHCĐ 2023 ht1

HT1 - Đại hội cổ đông 2023 - Tình hình tiêu thụ xi măng vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Ngày 24/4, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty - 604 Võ Văn Kiệt, Q1, TP HCM. Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua.
Tháng 05, 2024