DPR Kết quả Q3/2022

DPR: Quý 3/2022 tiếp tục khả quan, dự kiến thu nhập khác sẽ tiếp tục hỗ trợ KQKD Quý 4/2022.

Profile picture of Lê Quang Hưng

Hoạt động kinh doanh cao su của DPR vẫn khá tích cực trong thị trường giá xuống.


Tin liên quan
VND ĐHCĐ 2023

VND - Đại hội cổ đông 2023

Sáng 17/06/2023 VND đã tổ chức ĐHCĐ 2023 và thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023 là 1,600 tỷ, tăng trưởng 17% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% cho năm 2022 3. Chào bán 244 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trong 2023 hoặc 2024 4. Chào bán cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp và phát hành cp thưởng cho người lao động. Số lượng do HĐQT quyết định theo từng đợt. 5. Chào bán 244 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 và với giá 10,000đ/cp trong 2023 hoặc 2024. 6. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM không thấp hơn 160 tỷ đồng.
ĐHCĐ 2023 SHS

SHS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông SHS hôm nay đã thông qua các vấn đề quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 1,103 tỷ đồng, gấp 5.6 lần so với 2022 2. Hoàn nhập dự phòng 77 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3. Triển khai liên quan đến các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh 4. Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
Cập nhật DN TLG

TLG - Cập nhật từ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022

Sáng nay, 27/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của TLG đã tổ chức thành công với một số nội dung chính như sau:
GEG

GEG - Cập nhật ĐHCĐ 2023

Tiềm năng trong trung dài hạn tích cực nhờ (1) tiếp tục đẩy mạnh các dự án điện tái tạo và (2) tăng trưởng bền vững cùng với sự đóng góp từ các định chế lớn và tiềm năng trên thế giới.
NLG

NLG - Cập nhật ĐHCĐ 2023

Mặc dù doanh thu Q1/2023 ở mức 235 tỷ đ, giảm so với mức 587 tỷ đ trong Q1/2022; LNST vẫn tăng trưởng tương đối đáng kể nhờ vào việc gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư liên doanh/liên kết (chủ yếu nhờ dự án Mizuki đang dần được bàn giao). Việc BLĐ ưu tiên và tập trung phát triển các dòng sản phẩm "affordable" trong năm 2023 (với doanh số bán hàng ước tính ~ 9,400 tỷ đ) được đánh giá là chiến lược khả thi, giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dòng tiền cũng như tình hình tài chính.
Cập nhật DN DGW

DGW - Một số điểm nổi bật từ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023

Chiều nay, 26/04/2023, DGW đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2023. Sau đây là một số nội dung chính của cuộc họp:
TPB ĐHCĐ 2023

TPB - Đại hội cổ đông 2023

Sáng nay TPB đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 350,000 tỷ đồng (+7% so với 2022) - Dư nợ tín dụng 215,755 tỷ đồng (+ 18% YoY) - Nợ xấu <2.2% - CAR > 10% - Lợi nhuận trước thuế 8,700 tỷ đồng (+11% so với 2022) 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39.19% 3. Góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ 4. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với ông Đỗ Minh Phú tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT
SSI ĐHCĐ 2023

SSI - Đại hội cổ đông 2023

SSI đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 chiều nay với các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 2,540 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2022 2. Trả cổ tức 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền 3. Chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền trước trong 2023 hoặc 2024 4. Phát hành 10 triệu cổ phần ESOP giá 10,000đ/cp.
HCM ĐHCĐ 2023

HCM - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 của HCM tổ chức ngày hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận sau thuế 2023 721 tỷ đồng, giảm 15% so với 2022 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu 6% 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2023 ở mức 7%
Cập nhật DN pow Điện ĐHCĐ 2023

POW - Đại hội cổ đông 2023 - Tiến độ khắc phục nhà máy Vũng Áng 1 chậm hơn dự kiến

Ngày 25/04/2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW - HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ 2023), chúng tôi đã tham dự và xin gửi đến quý NĐT những thông tin cập nhật từ đại hội.
Tháng 07, 2024