Tin Tức
Bán lẻ
Bán lẻ MSN FMCG

MSN - KQKD 9T hưởng lợi chính từ mảng tiêu dùng có thương hiệu và tài nguyên cơ bản

Mảng hàng tiêu dùng có thương hiệu và tài nguyên cơ bản là động lực chính giúp doanh nghiệp ổn định quy mô kinh doanh trong 9T/2022. Hiệu quả kinh doanh được cải thiện nhờ triển khai thành công các chính sách đàm phán thương mại và ghi nhận lợi nhuận tài chính từ các hoạt động M&A.
MWG Bán lẻ

MWG - Mục tiêu kiểm soát chi phí để duy trì tăng trưởng LNST dương trong Q4/2022

Doanh thu và LNST Q3/2022 đạt mức 32k tỷ đ và 906 tỷ đ, tương ứng với +32% và +15% yoy nhờ vào sự phục hồi chính từ chuỗi ĐMX và TGDĐ. Chuỗi BHX đã hoàn tất kế hoạch thay đổi layout các cửa hàng và ghi nhận chi phí đột biến trong Q3/2022; qua đó, kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ được cải thiện từ Q4/2022.
MWG Bán lẻ

MWG - Tăng trưởng LNST 8T/2022 ở mức 6%.

Doanh thu và LNST T8/2022 đạt mức ~ 10.4k tỷ đ và 295 tỷ đ, +60% và +33% yoy, được đóng góp chính bởi chuỗi TGDĐ và ĐMX. Chuỗi BHX đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc với doanh số trung bình đã đạt mức ~1.36 tỷ đ trong T8/2022 (+5% so với T7/2022), mục tiêu hướng đến điểm hòa vốn ngay trong cuối năm khi doanh thu trên từng cửa hàng đạt mốc từ 1.5 - 1.6 tỷ đ. Cổ phiếu đang trong xu hướng điều chỉnh, nhà đầu tư nên quan sát thêm diễn biến thị trường.
Tháng 06, 2024