Tin Tức
KQKD Q3/2022
KQKD Q3/2022 SSI

Kết quả kinh doanh 9T/2022 của SSI

SSI đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9T/2022 trong đó doanh thu đạt 4,985 tỷ đồng (-1% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,464 tỷ đồng (-14% YoY) do giảm lợi nhuận tự doanh và môi giới.
PNJ KQKD Q3/2022

PNJ - Kết quả kinh doanh 9 tháng 2022

Lũy kế 9 tháng 2022, PNJ đạt doanh thu 25,574 tỷ đồng (+104% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,340 tỷ đồng (+132% YoY). Như vậy, PNJ đã hoàn thành kế hoạch cả năm.
Tháng 06, 2024