Tin Tức
PNJ
PNJ

PNJ - Kết quả kinh doanh 11 tháng 2022

PNJ công bố kết quả kinh doanh 11T/2022 với doanh thu đạt 31,063 tỷ đồng (+85% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,640 tỷ đồng (+96% YoY). Riêng tháng 11 2022, PNJ đạt doanh thu 2,529 tỷ đồng (+17% YoY) và lợi nhuận sau thuế 152 tỷ đồng (+8% YoY).
PNJ

PNJ - Kết quả kinh doanh 10 tháng 2022

PNJ công bố kết quả kinh doanh 10T/2022 với doanh thu đạt 28,535 tỷ đồng (+96% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,487 tỷ đồng (+118% YoY).
PNJ KQKD Q3/2022

PNJ - Kết quả kinh doanh 9 tháng 2022

Lũy kế 9 tháng 2022, PNJ đạt doanh thu 25,574 tỷ đồng (+104% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,340 tỷ đồng (+132% YoY). Như vậy, PNJ đã hoàn thành kế hoạch cả năm.
PNJ

PNJ - Kết quả kinh doanh 8 tháng 2022

PNJ công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2022 tiếp tục khả quan. Doanh thu đạt 2,328 tỷ đồng (+1,338% YoY) và lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng so với mức lỗ 78 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng 2022, PNJ đạt doanh thu 23,049 tỷ đồng (+88% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,246 tỷ đồng (+99% YoY). Như vậy, PNJ đã hoàn thành 94% kế hoạch cả năm.
Cập nhật DN PNJ

PNJ - Kết quả kinh doanh 7 tháng 2022

Lũy kế 7 tháng 2022, PNJ đạt doanh thu 20,721 tỷ đồng (+71% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,167 tỷ đồng (+66% YoY). Như vậy, PNJ đã hoàn thành 88% kế hoạch cả năm.
Quan điểm nhà đầu tư PNJ

PNJ: 7 tháng, PNJ đạt 88% mục tiêu doanh thu năm 2022

Trước áp lực lạm phát, PNJ vẫn lãi 79 tỷ đồng riêng trong tháng 7, trong khi thời điểm này năm ngoái doanh nghiệp kinh doanh vàng báo lỗ 32 tỷ đồng.
KQKD Q2/2022 PNJ

PNJ - Kết quả kinh doanh 6 tháng 2022

Lũy kế 6 tháng 2022, PNJ đạt doanh thu 18,210 tỷ đồng (+57% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,088 tỷ đồng (+48% YoY). Như vậy, PNJ đã hoàn thành 83% kế hoạch cả năm.
Tháng 06, 2024