Phân tích chuyên sâu

NTC - Kế hoạch LNST 263 tỷ đồng cho năm 2022

Sáng 28/6, Công ty khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã tổ chức thành công. ĐHĐCĐ thường niên 2022. Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu 654 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng; lần lượt tăng 37% và giảm 10,5% so với thực hiện năm trước.
Phân tích chuyên sâu -

Hiệu quả của đầu tư theo khối ngoại khi thị trường uptrend và thị trường downtrend

Trên thị trường chứng khoán, xu hướng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là “khối ngoại”) đôi lúc gây ra ảnh hưởng tâm lý tới các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà đầu tư cá nhân. Chắc hẳn sẽ có một bộ phận các nhà đầu tư thường xuyên giao dịch theo khối ngoại với kì vọng những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng với khối lượng lớn có thể đem lại một tỷ suất sinh lời tốt trong tương lai. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu chiến lược đầu tư theo khối ngoại có thực sự hiệu quả hay không? Việc nghiên cứu diễn biến giá top 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất qua các thời điểm thị trường uptrend và downtrend gần đây có thể đem lại một số góc nhìn về vấn đề này. Trước tiên, cùng điểm qua các thời điểm thị trường bắt đầu đi vào giai đoạn biến động mạnh:
Phân tích chuyên sâu -

BSR - Lợi nhuận quý 2 ước tính tăng trưởng đột biến

Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm đạt hơn 6,700 tỷ và chúng tôi đánh giá lợi nhuận 6 tháng đầu năm có thể đạt khoảng 9,000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 3 lần so với nửa đầu năm 2021. Kết quả này cũng phù hợp với chia sẻ của ban lãnh đạo công ty tại ĐHCĐ thường niên rằng lợi nhuận quý 2, quý 3 sẽ còn tiếp tục tích cực.
Phân tích chuyên sâu -
Tháng 02, 2024