Tin Tức
DRC
DRC Kết quả Q3/2022

DRC - Hồi phục mạnh mẽ từ nền thấp 2021 với động lực xuất khẩu

Báo cáo tài chính Q3.22 của DRC khá tốt với Doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 1.353 tỷ (+46% y/y) và 77 tỷ (+129% y/y) so với mức nền thấp Q3.21 (ảnh hưởng bởi giãn cách do COVID-19), thúc đẩy chính bởi hoạt động xuất khẩu tích cực.
DRC

DRC: Doanh thu tăng trưởng tốt, triển vọng hồi phục biên lợi nhuận nhờ giá cao su tự nhiên giảm sâu

Chúng tôi đã liên hệ với Ban lãnh đạo của DRC để cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và Dự án mở rộng công suất nhà máy Radial đang triển khai. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý.
Tháng 07, 2024