Tin Tức
CTR
CTR

[KQKD 9 THÁNG] BẢN TIN SẢN XUẤT KINH DOANH VIETTEL CONSTRUCTION

Chỉ trong 09 tháng đầu năm 2022, Viettel Construction đã hoàn thành 79,6% kế hoạch doanh thu và 77,4% kế hoạch lợi nhuận của năm. Doanh thu có sự chuyển dịch rõ ràng ở lĩnh vực Xây dựng từ mức 21% (năm 2021) lên 28% (năm 2022) tổng tỷ trọng doanh thu.
CTR

[KQKD 8 THÁNG] BẢN TIN SẢN XUẤT KINH DOANH VIETTEL CONSTRUCTION

Trong 8 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn của doanh thu ở mức 2 chữ số, kết quả lợi nhuận bứt phá so với cùng kỳ năm 2021.
CTR

CTR: Viettel Construction và lợi thế lớn đến từ Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Hiện Viettel đang nắm giữ 41.5% cổ phần của Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction). Chính vì thế, Viettel Construction có nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh khi tham gia các dự án do các đơn vị thuộc Tập đoàn này triển khai.
CTR

CTR: Cập nhật kết quả kinh doanh 6T2022

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo chiến lược giai đoạn 2021-2025, trong 6 tháng đầu năm 2022 Viettel Construction ghi nhận tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu lĩnh vực Xây dựng tăng trưởng 62%, tạo cơ hội bứt phá trong năm 2022.
Tháng 06, 2024