Tin Tức
PET
Cập nhật DN PET

PET - Cập nhật những điểm nổi bật từ Đại hội Cổ đông 2023

Cuộc họp ĐHĐCĐ của PET được diễn ra sáng hôm nay 25/04/2023 với một số nội dung chính bên dưới:
PET

PET - Triển vọng kinh doanh cuối năm 2022

Tình hình kinh doanh của Công ty được dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong Q4/2022 sau khi chính thức phân phối iPhone 14 series.
Tháng 05, 2024