Tin Tức
Bất động sản
NLG Bất động sản

GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐÃ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NLG?

Các giao dịch đăng ký mua với khối lượng lớn của cổ đông nội bộ có thể là tín hiệu cho sự phục hồi của cổ phiếu trong ngắn hạn – đặc biệt khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá.
Phân tích chuyên sâu -
NLG Bất động sản

GIAO DỊCH KHỐI LƯỢNG LỚN CỦA KHỐI NGOẠI ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU NLG NHƯ THẾ NÀO?

Đối với các phiên bán ròng, từ các quan sát lịch sử, hành vi bán ròng của khối ngoại có thể là một chỉ báo quan trọng cho xu hướng giảm trong ngắn hạn. Do đó, bên cạnh việc phân tích doanh nghiệp và nhận định các bối cảnh thị trường khác nhau, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ tỷ trọng trước chỉ báo này để tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.
Phân tích chuyên sâu -
NLG Bất động sản

NLG - chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4.98%

Ngày 1/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4.98%. Tiềm năng trong trung-dài hạn tích cực nhờ vào việc mở rộng quỹ đất mới và khai thác quỹ đất ~ 681 ha hiện hữu. Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh, D/E chỉ ở mức 0.4x. Định giá P/B chỉ ở mức 0.9x, tuy nhiên, NĐT nên quan sát diễn biến chung của thị trường trước quyết định giải ngân mới.
NLG Bất động sản

NLG - Suy giảm LNST Q3/2022 do không còn ghi nhận thu nhập đột biến

Mặc dù doanh thu Q3/2022 đạt 882 tỷ đ, gấp ~5 lần yoy, LNST chỉ ở mức 51 tỷ đ, giảm 83% yoy do không còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ hoạt động M&A như Q3/2021 (~362 tỷ đ). Tuy nhiên, kỳ vọng KQKD Q4/2022 sẽ được phục hồi nhờ bàn giao các dự án hiện hữu và ghi nhận thu nhập từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần Paragon Đại Phước. Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, D/E chỉ ~ 0.3x. P/B hiện nay ~ 1.2x, tuy nhiên, NĐT nên quan sát thêm diễn biến chung của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp hơn.
NLG Bất động sản

Bắt đáy NLG-Nên hay Không nên ở thời điểm hiện tại?

Kết luận: cổ phiếu NLG có mức độ tương quan cao với thị trường và có xu hướng điều chỉnh mạnh trước áp lực tâm lý chung trong các đợt gia tăng lãi suất. Do đó, mặc dù Công ty có nền tảng kinh doanh tốt và có xu hướng ít bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt FA hơn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành; việc đầu tư/giải ngân vào thời điểm hiện tại CHƯA được đánh giá là chiến lược đầu tư phù hợp; nhà đầu tư nên cẩn trọng và quan sát thêm diễn biến của thị trường.
Phân tích chuyên sâu -
NLG Bất động sản

NLG - KQKD Q2/2022 ấn tượng với doanh thu và LNST gấp 3.1 lần và 2.3 lần so với cùng kỳ năm trước

Nhờ bàn giao các dự án Akari và Southgate, doanh thu và LNST Q2/2022 ở mức 1,241 tỷ đồng và 110 tỷ đồng, gấp 3.1 lần và 2.3 lần so với Q2/2021.
Tháng 07, 2024