Tin Tức
GVR
GVR

GVR ước lãi 9 tháng đạt hơn 4.400 tỷ đồng

Mới đây, tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đã công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18.397 tỷ đồng và lợi nhuận 4.408 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu công ty mẹ là 1.927 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ là 876 tỷ, tăng 1% và 2%.
quan điểm nhà đầu tư GVR

GVR: Khai thác tối đa nguồn lực, đảm bảo có tăng trưởng so với năm 2021

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VRG trong những tháng cuối năm được lãnh đạo VRG chỉ đạo các đơn vị.
Tháng 02, 2024