Tin Tức
Phòng thủ
TDM Phòng thủ Nước

TDM - Tăng trưởng ổn định trong Q3/2022

Doanh thu và LNST Q3/2022 đạt mức 123 tỷ đ và 54 tỷ đ, tương đương với tăng trưởng 26% và 110% yoy nhờ vào việc gia tăng lượng nước tiêu thụ và không còn ghi nhận chi phí đột biến do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 như trong 2021. Cổ phiếu đang trong xu hướng điều chỉnh, nhà đầu tư nên quan sát thêm diễn biến chung thị trường để đưa ra quyết định giải ngân phù hợp hơn.
Phòng thủ BWE

BWE - Duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 9T/2022

Doanh thu và LNST lũy kế 9T/2022 đạt mức 2,827 tỷ đ và 523 tỷ đ, tương ứng +15% và 6% yoy. Tiềm năng tăng trưởng trong trung-dài hạn vẫn khả quan nhờ (1) hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa cao ở Bình Dương, (2) khai thác hiệu quả hệ thống nhà máy nước hiện hữu và (3) gia tăng đầu tư vào các doanh nghiệp trong ngành tại các địa bàn khác. Thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, NĐT nên thận trọng với các quyết định giải ngân mới.
Phòng thủ BWE

BWE - duy trì tăng trưởng doanh thu và LNST trong 8T/2022

Doanh thu và LNST lũy kế 8T/2022 đạt mức 2,511 tỷ đ và 449 tỷ đ, tương ứng +15% và 7% yoy. Tiềm năng tăng trưởng trong trung-dài hạn vẫn khả quan nhờ (1) hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa cao ở Bình Dương, (2) khai thác hiệu quả hệ thống nhà máy nước hiện hữu và (3) gia tăng đầu tư vào các doanh nghiệp trong ngành tại các địa bàn khác. Cổ phiếu có xu hướng tích lũy ở vùng giá hiện tại.
Phòng thủ Nước BWE

BWE - Doanh thu 7T/2022 tăng trưởng 13% yoy.

Vừa qua, doanh nghiệp đã công bố KQKD lũy kế 7T/2022 với doanh thu tăng trưởng 13% yoy. LNST tương đương với cùng kỳ 2021.
TDM Phòng thủ Nước

TDM - Chuẩn bị chào bán 10% cổ phần cho cổ đông với giá không thấp hơn trung bình 30 phiên

Bên cạnh việc công bố kết quả kinh doanh lũy kế tính đến 6T/2022, vừa qua, doanh nghiệp cũng đã ban hành nghị quyết HĐQT số 31 ngày 14/7/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phần ra công chúng, thông qua hình thức đấu giá, với giá mục tiêu không thấp hơn trung bình 30 phiên giao dịch gần nhất hoặc giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2021.
Tháng 02, 2024