Tin Tức
AST
AST Kết quả Q3/2022

AST - Kết quả kinh doanh Q3/2022

Q3/2022 tình hình hoạt động kinh doanh của AST có cải thiện với doanh thu đạt 185 tỷ đồng (tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng (so với khoản lỗ 40 tỷ đồng cùng kỳ). Lũy kế 9T/2022, doanh thu đạt 388 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng (so với lỗ 8 tỷ đồng Q3/2021).
AST Quan điểm nhà đầu tư

Quan điểm nhà đầu tư

AST: Đà phục hồi mạnh mẽ sẽ bắt đầu trong quý 4/2022 - Cập nhật
Tháng 07, 2024