Tin Tức
bsa
bsa

BSA – Trả cổ tức tiền mặt 288.4 đ/cổ phiếu

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 2.884% (2.884 đồng/cổ phiếu)
Tháng 02, 2024