Tin Tức
KHP
KHP

KHP – Chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 82.2022 và 95.2022

Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa đã thông qua kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 82.2022 – Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 – Đợt 1 và 95.2022 – Thí nghiệm thiết bị MOF, TU, TI công trình: Chuyển đổi vận hành lưới điện 35kV sang 22kV khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2022
Tháng 02, 2024