Tin Tức
C4G
Kết quả Q3/2022 C4G

C4G: Kết quả 9T/2022 tích cực, cơ hội gì từ triển vọng đẩy mạnh đầu tư công?

Giải ngân đầu tư công đang có dấu hiệu tăng tốc với quyết tâm hoàn thành mục tiêu từ chính phủ cộng hưởng với thuận lợi từ giá vật liệu giảm mạnh trong vài tháng gần đây. Trong khi đó, vốn giải ngân từ NSNN lũy kế 9T2022 đạt 335 nghìn tỷ đồng tăng 19.7% YoY, mới đạt 58% kế hoạch cả năm 2022, đem lại kỷ vọng đẩy mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ mở thầu vào cuối 2022 sẽ là động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp liên quan như C4G
Tháng 07, 2024