Tin Tức
VPI
VPI

VPI: Báo lãi lũy kế 358 tỷ đồng, hoàn thành 83% mục tiêu năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu đạt 1.394,4 tỷ đồng, tăng 118%; lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, tăng 248% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 06, 2024