Tin Tức
DMC
Dược DMC

DMC - LNST tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong Q3/2022

Mặc dù doanh thu chỉ tăng 3% yoy, LNST Q3 tăng trưởng 27% yoy nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và kiểm soát chi phí hoạt động tương đối hiệu quả.
Tháng 02, 2024