Tin Tức
Xuất nhập khẩu
Tỷ giá Xuất nhập khẩu Đầu tư XNK

Hiệu quả đầu tư các cổ phiếu ngành xuất nhập khẩu trong môi trường tỷ giá tăng

Khi có những tín hiệu nâng tỷ giá, nhà đầu tư hướng sự chú ý của mình tới ngành xuất nhập khẩu. Trong đó một số những nhóm ngành được kỳ vọng cao do đóng góp trực tiếp vào GDP cả nước đồng thời doanh thu cũng được hưởng lợi từ việc tỷ giá tăng. Vậy trong môi trường tỷ giá tăng liệu việc đầu tư cổ phiếu XNK nào đang đem lại hiệu quả đầu tư vượt trội?
Phân tích chuyên sâu -
Tháng 02, 2024