Tin Tức
ICT
ICT

ICT: Kinh doanh không hiệu quả, ICT muốn bán con

CTIN Pay là công ty con duy nhất của CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện - CTIN (ICT). Hiện doanh nghiệp này đang sở hữu 100% vốn điều lệ CTIN Pay, tương đương 50 tỷ đồng.
Tháng 02, 2024