Tin Tức
Xuất khẩu
FMC Thủy sản Tôm Xuất khẩu

FMC - Hưởng lợi xuất khẩu khi đồng USD tăng giá

Mặc dù doanh thu Q3/2022 đạt mức 1,752 tỷ đ, +8% yoy; LNST đạt mức 77 tỷ đ, +36% yoy nhờ vào việc (1) giá tôm duy trì ở mức cao, qua đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện và (2) ghi nhận lợi nhuận tài chính từ việc đồng USD tăng giá. Công ty đang tiến hành cải tạo 203ha khu nuôi tôm mới, dự kiến được thả nuôi từ Q2/2023, là động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và tăng trưởng trong trung - dài hạn.
FMC Tôm Xuất khẩu

FMC - duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số trong 9T/2022

FMC tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng trong T9/2022. Qua đó, hoàn thành 79% kế hoạch năm 2022.
Tháng 02, 2024