Tin Tức
TDP
TDP

TDP - Tăng vốn góp, tăng công suất dự án và thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Ngày 29/09/2022, CTCP Thuận Đức công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp, tăng công suất dự án và thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư và góp thêm vốn vào Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên
Tháng 02, 2024