Tin Tức
DVP
DVP

DVP – Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ vừa thông báo sẽ thực hiện chi cổ tức bằng tiền năm 2022
DVP

DVP – Kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2022

Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ đã nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đặt ra kế hoạch cho nửa cuối năm 2022 với mức tăng trưởng doanh thu +36% YoY.
Tháng 02, 2024