Tin Tức
DXP
DXP

DXP – Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến công ty sẽ chào bán 25 triệu cổ phiếu và thu về 250 tỷ đồng.
Tháng 02, 2024