Tin Tức
BNA
BNA

BNA – Chuyển nhượng trụ sở chính

Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại Lô A2, CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho Công ty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa
BNA

BNA – Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức

HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt
BNA

BNA – Xử phạt hơn 200 triệu đồng do vi phạm giao dịch

Ngày 14/11/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc với tổng số tiền 225 triệu đồng
BNA

BNA - Triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc mới thông qua việc triển khai Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu tại ĐHCĐ Bất thường lần 01 năm 2022.
Tháng 02, 2024