Tin Tức
HAX
HAX Kết quả Q3/2022

HAX: Quý 2 và Quý 3/2022 đã là đỉnh lợi nhuận?

HAX công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu thuần đạt 1.970 tỷ đồng, tăng 178% YoY; lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 786 triệu đồng. Doanh thu tài chính trong quý cũng tăng đột biến lên gần 8 tỷ đồng. Sau khi trừ khi các chi phí, HAX lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 63 tỷ đồng, còn quý 3 năm ngoái lỗ 38 tỷ đồng.
Tháng 07, 2024