Tin Tức
VHC
VHC

VHC - Cập nhật kết quả kinh doanh VHC T11/2022

Tháng 11/2022, VHC ghi nhận doanh thu 893 tỷ đồng (-13% YoY). Như vậy, lũy kế 11T/2022, tổng doanh thu của công ty là 12,801 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch đặt ra.
VHC

VHC - Cập nhật kết quả kinh doanh VHC T10/2022

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu Doanh thu thuần và LNST lần lượt là 13,000 tỷ đồng (+44% so với 2020) và 1,500 tỷ đồng (+37%). Tháng 10/2022, VHC ghi nhận doanh thu 1,014 tỷ đồng (+25% YoY). Như vậy, lũy kế 10T/2022, tổng doanh thu của công ty là 11,891 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch đặt ra.
Cập nhật DN VHC

VHC đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 8T/2022

8T/2022, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam thu về 7.6 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu cá tra chạm mốc 1.8 tỷ USD và VHC đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản với gần 294 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.
VHC

VHC - Cập nhật kết quả kinh doanh VHC 8T/2022

Lũy kế 8T/2022, ghi nhận doanh thu 9,961 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Tình hình xuất khẩu đi Mỹ và tiêu thụ trong nước đang có dấu hiệu cải thiện.
Quan điểm nhà đầu tư VHC

Quan điểm nhà đầu tư

VHC: Duyệt tăng vốn góp vào Thức ăn thủy sản Feed One lên 195 tỷ đồng
Tháng 02, 2024