Lịch sự kiện

Lịch sự kiện chứng khoán

0
Posts
3347
Members
33
Followers
Profile picture of Ban Quản Trị iWealth Club

[LBE](https://www.tcbs.com.vn/tcanalysis?ticker=LBE "LBE") Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An trả cổ tức Đợt 1 năm 2020 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2021 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2021 Thời gian thanh toán : 14/05/2021 Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
Like  ·   · Download as ICS file