Trần Đình Thảo

Profile picture of Trần Đình Thảo
0
Friends
0
Followers
8
Following
8
Spaces
Lợi nhuận
Công thức tính PnL danh mục:

1. Giá trị tương đối (%) được tính bằng: PortfolioIndex(n)/PortfolioIndex(0) - 1.
2. Giá trị tuyệt đối (tr đồng) được tính bằng: Số lãi cộng dồn(n) - Số lãi cộng dồn(0).

Ví dụ:

1. Với một danh mục mà ban đầu đưa vào 100 đồng và lỗ còn 80 đồng. Danh mục đó sẽ có Index(0) = 100, Index(1) = 80 và Lãi cộng dồn(1) = 80-100 = -20 đồng.
2. Sau đó, NĐT đầu tư thêm 1000 đồng vào và danh mục có lãi đạt giá trị 1100 đồng. Danh mục lúc đó sẽ có Index (n) ~ 90 và lãi cộng dồn là (1100 -1000 -20 = +80 đồng).
3. Khi đó return tương đối (%) = 90/100 - 1 = -10% và return tuyệt đối lại là +80 đồng.

1W
4%
1M
0.6%
3M
22.8%
6M
24.6%
1Y
24.6%
3Y
24.6%
Tất cả
24.6%
Thống kê lợi nhuận
Hiệu quả đầu tư tháng =
 
E1+W-(E0+D)
E0+D
Trong đó:
E1– là tổng giá trị tài khoản cuối tháng
W – là tổng giá trị tiền rút trong tháng
E0 – là tổng giá trị tài khoản đầu tháng
D – là tổng giá trị tiền chuyển vào tài khoản trong tháng
Rủi ro
Điểm rủi ro – dựa trên công thức tính VAR (giá trị có thể mất), điểm số này cho một cái nhìn tổng quát về rủi ro mà nhà đầu tư này đang có theo thang điểm từ 1 đến 10, 1 là ít rủi ro nhất và 10 là cực kì rủi ro.
Hiệu quả đầu tư cố phiếu
Hiệu quả đầu tư
Lợi nhuận tích lũy
Chỉ số
1M
22%
3M
22%
6M
22%
1Y
22%
1M
3M
6M
1Y
Biểu đồ hiển thị trên giá trị tài sản giả định là 100.000.000 VNĐ
Chỉ số danh mục   Quý khách VNIndex TB NĐT tại TCBS
% Số tháng có lãi
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
100% 75% 83.3%
Tháng lãi cao nhất
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
18.4% 8.3% 7.7%
Tháng lãi thấp nhất
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
1.4% -11.7% -10%
Lãi/lỗ TB hàng tháng   6% 1.4% 1.6%
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm   101.9% 17.7% 20.8%
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất   93.7% 13.9% 19.9%
Chỉ số Sharpe
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
2.8 0.5 0.9
Chỉ số Beta
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.

Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường.

-2.7 1 0.8
Chỉ số Jensen Alpha
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
2.1 0 0.1
Chỉ số Treynor
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
-0.3 0.1 0.2
Thống kê giao dịch CP

1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.

2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch

3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch

4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch

5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch

39
Giao dịch
59%
Giao dịch lãi
9 ngày
TB 1 GD nắm giữ
15.6%
TB 1 GD lãi
-12.3%
TB 1 GD lỗ
Giao dịch theo ngành
Không có dữ liệu
Cổ phiếu thường xuyên giao dịch
Giao dịch Tỷ lệ
HAG
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
717.9%
DIG
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
615.4%
PAN
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
37.7%
VIX
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
37.7%
TIG
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
37.7%
HSG
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
25.1%
AAA
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
25.1%
NVL
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
25.1%
PDR
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
12.6%
TSC
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
12.6%
GEX
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex
12.6%
TIP
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
12.6%
VDS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
12.6%
FCN
Công ty Cổ phần FECON
12.6%
VNM
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
12.6%
DGW
Công ty Cổ phần Thế Giới Số
12.6%
HHS
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
12.6%
STB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
12.6%
TCI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
12.6%
Danh mục CP
Không có dữ liệu
Tỷ lệ Tăng / giảm
VNM81.5% ---
HAG15.4% ---
TSC3.1% ---
Giao dịch CP
8
Giao dịch
50%
Tỷ lệ GD lãi
1.781
Lãi / lỗ(%)
Giá mua Giá bán Lãi / lỗ TG bán
Từ 1 - 10 / Tổng số 84 mục
Hiển thị
mục / trang
Member in these spaces
Following user