Đầu tư Quỹ Mở

Group trao đổi về Các quỹ đầu tư chuyên biệt về trái phiếu (Techcom Bond Fund - TCBF, Techcom FlexiCash Fund - FlexiCA$H ) và cổ phiếu (Techcom Equity Fund - TCEF)

1
Posts
3
Members
83
Followers


Space members (3)
Profile picture of Văn Tấn Đạt Profile picture of Nguyễn Tuấn An Profile picture of Nguyễn Đức Tú