Mua bán lô lẻ

Mục đích mình tạo nhóm để ace mới tham gia chứng khoán đợt vừa rồi mua phải những lô lẻ trao đổi mua bán với giá tối ưu nhất, có thể tham khảo giá Tham chiếu hoặc thị giá

MB
0
Posts
4
Members
2
Followers


Latest activities
    Space members (4)
    Profile picture of Lê Văn Bình Profile picture of Lê Thị Thắm Profile picture of Nguyễn Đức Trung Profile picture of Nguyễn Văn Dũng